• اصفهان، چهار راه توحید، خیابان توحید میانی، طبقه فوقانی بانک ملت

درباره دکتر